Dag van het Klimaatakkoord header

Dag van het Klimaatakkoord

Donderdag 3 november

Sneller en verder; voorbij het Klimaatakkoord


We zijn druk bezig om over ruim zeven jaar 55 procent minder CO2 uit te stoten. Dat moet sneller. En over zeven jaar stopt het niet. Twintig jaar later moet de uitstoot nul zijn. Dus moeten we nu al verder denken dan 2030. Het laaghangend fruit is inmiddels geplukt. Er komen moeilijke keuzes aan.
We moeten sneller èn verder èn meer dus dan in het Klimaatakkoord staat. Op 3 november, de Dag van het Klimaatakkoord gaan we het daarom flink hebben over de weg naar nul-uitstoot in 2050. Natuurlijk komt ook de actuele uitvoering van het huidige beleid goed aan bod.

Plenair

We beginnen met een stevig plenair programma dat inspireert, verrast en u aan het denken zet.
Naast de actualiteit staat de opening sterk in het teken van de opgave na 2030. Het wordt een sessie waarin ook veel van uw inbreng wordt verwacht. We testen uw feitelijke kennis over waar we nu staan in de transitie. Minister Jetten van Klimaat en Energie en Ed Nijpels, de voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord ontbreken niet in het plenaire programma. Maar zij zijn niet de enigen op het podium.

Deelsessies

In twaalf deelsessies diepen we de thema’s verder uit en dagen we u uit mee te denken over wat er nodig is om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten.
De sessies bestrijken een breed scala van het klimaatbeleid. Ze gaan van groen industriebeleid tot aardgasvrije woningen, van boeren voor klimaat tot burgerparticipatie, van uitvindingen voor 2050 tot het grote geld dat in beweging komt. En nog meer.

Innovatieplaza

Doorlopend is er een innovatieplaza. Die bestaat uit drie delen. U ziet kant en klare innovaties die nu al beschikbaar zijn. U krijgt zicht op wat er in de pijplijn zit voor de periode tot 2030. Als derde wordt u meegenomen in de toekomst met innovaties waaraan gewerkt wordt om echt naar nul-uitstoot in 2050 te komen. Op de plaza geven deskundigen toelichtingen en presentaties.

First Dates

Wilt u vooruitkomen in de energietransitie met uw mooie plan of goede initiatief? Maar loopt u een beetje vast? Doe dan mee aan ‘First Dates, dan doen’. Dit is de datingplek waar de Jonge Klimaatbeweging vragen, problemen of kwesties, koppelt aan een persoon of organisatie die u mogelijk verder kan helpen.

Zoeken in het programma

 

Programma

09:00 - 10:00 Inloop en registratie
10:00 - 11:30 Plenaire opening
11:30 - 12:30 Lunchpauze
12:30 - 13:45 Deelsessie ronde 1
13:45 - 14:30 Pauze
14:30 - 15:45 Deelsessie ronde 2
15:45 - 16:15 Plenaire afsluiting
16:15 - 17:15 Borrel
Tijdens dit programma zijn er extra activiteiten zoals, de Innovatieplaza, innovatielezingen, lezingen rondes en de transitietour. 

De transitietour

Met de transitietour ziet u de verduurzaming in praktijk. Dit jaar gaan we naar een mega warmtepomp. Bij de rioolwaterzuivering in Utrecht bouwt Eneco en het Hoogheemraadschap een grote installatie. Die haalt de warmte uit het rioolwater om daarmee vervolgens woningen in de stad te verwarmen.

Meest recente tweets

Klik op onderstaande button om u aan te melden

Plenair programma

Innovatieplaza (doorlopend)

09:00 - 17:15 uur

De opening: Sneller en verder; Voorbij het Klimaatakkoord

10:00 - 11:30 uur

Het slot: Voorbij het Klimaatakkoord; de nieuwe rol

15:45 - 16:15 uur

Deelsessie ronde 1

De transitietour

12:00 - 14:00 uur

Groene industrie. Wat zit er in de pijplijn?

12:30 - 13:45 uur

Verduurzaming gebouwen. Van innovatie naar brede toepassing

12:30 - 13:45 uur

Is er een nieuwe visie op mobiliteit nodig?

12:30 - 13:45 uur

Boeren voor biogrondstoffen

12:30 - 13:45 uur

Waterstof; van liefdesbaby naar werkpaard

12:30 - 13:45 uur

Deelsessie ronde 2

Innovaties na 2030. De meest kansrijke route naar 2050

14:30 - 15:45 uur

Hoe circulair werken en klimaatbeleid hand in hand gaan

14:30 - 15:45 uur

Tekorten op de arbeidsmarkt? Weg ermee!!

14:30 - 15:45 uur

Het Klimaatcommitment van financiële sector

14:30 - 15:45 uur

Transform.hackathon -for the future of energy

14:30 - 15:45 uur

Power from and to the people. Energiecoöperaties als maatschappelijk warmtebedrijf

14:30 - 15:45 uur

Extra activiteiten

Transition Talks on Tour

Innovatieplaza (doorlopend)

09:00 - 17:15 uur

Lezingenronde

12:30 - 13:45 uur

Lezingenronde

14:30 - 15:45 uur

Chats